Contact Us

Email: service@hexgaming.com
Address: Room 1301, Shenxintaifeng Dasha, Qianjinyi Road, Baoan District, Shenzhen, 518000, China